Atex-OK

Certifikáty

STN 73 2901:2015

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

STN ISO 45001:2019

Realizácia a rekonštrukcia bytových, občianskych, dopravných, priemyselných a inžinierskych stavieb.

STN 73 3134:2014

Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby