Atex-OK

Certifikáty

STN EN ISO 9001:2009

Realizácia a rekonštrukcia bytových, občianskych, dopravných, priemyselných a inžinierskych stavieb.

STN EN ISO 14001:2005

Realizácia a rekonštrukcia bytových, občianskych, dopravných, priemyselných a inžinierskych stavieb.

OHSAS 18001:2007

Realizácia a rekonštrukcia bytových, občianskych, dopravných, priemyselných a inžinierskych stavieb.

STN 73 2901:2008

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)